Při první akci ve spolupráci s dětskými domovy, na nás často apelovali, zda je možné sehnat pomůcky na výtvarnou činnost, jako jsou např.: pastelky, tužky, modelíny, papíry, lepidla a podobné.

Proto jsme se rozhodli v únoru spustit sbírku na tyto předměty. Není to drahé, dá se to vložit do obálky a zaslat poštou. Věříme, že o tuto akci bude zájem s tejně jako o akci s plyšákama.

goodwp.com_28824